ideogram

ideogram
  n. symbol in picture-writing representing idea of thing; any symbol universally recognized.
   ♦ ideography, n.

Dictionary of difficult words. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • ideogram — UK [ˈɪdɪəɡræm] / US [ˈaɪdɪəˌɡræm] / US [ˈɪdɪəˌɡræm] or ideograph UK [ˈɪdɪəɡrɑːf] / US [ˈaɪdɪəˌɡræf] / US [ˈɪdɪəˌɡræf] noun [countable] Word forms ideogram : singular ideogram plural ideograms a) a written sign or symbol, such as those used in… …   English dictionary

 • Ideogram — I*de o*gram, n. [Ideo + gram; cf. F. id[ e]ograme.] 1. An original, pictorial element of writing; a kind of hieroglyph expressing no sound, but only an idea. [1913 Webster] Ideograms may be defined to be pictures intended to represent either… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • ideògram — m 1. {{001f}}grafički znak ili slika koji označuje neki pojam neovisno o glasovnoj građi riječi, tj. o odnosu glasova i slova (npr. u matematici oznake +, – itd.); u ovome rječniku ✧ kao oznaka za postanje riječi 2. {{001f}}u najstarijim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ideogram — (n.) 1838, from comb. form of Gk. idea (see IDEA (Cf. idea)) + GRAM (Cf. gram) …   Etymology dictionary

 • ideogram — ideògram m DEFINICIJA 1. grafički znak ili slika koji označuje neki pojam neovisno o glasovnoj građi riječi, tj. o odnosu glasova i slova (npr. u matematici oznake +, itd., u ovome rječniku kao oznaka za postanje riječi) 2. u najstarijim… …   Hrvatski jezični portal

 • ideogram — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. ideogrammie {{/stl 8}}{{stl 7}} umowny znak pisarski, nieskładający się z liter, oznaczający pojęcie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chińskie ideogramy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ideogram — ► NOUN ▪ a character symbolizing the idea of a thing without indicating the sounds used to say it (e.g. a numeral) …   English terms dictionary

 • ideogram — [id′ē ō gram΄, id′ē əgram΄; ī′dēō gram΄, ī′dēə gram΄] n. [ IDEO + GRAM] 1. a graphic symbol representing an object or idea without expressing, as in a phonetic system, the sounds that form its name 2. a symbol representing an idea rather than a… …   English World dictionary

 • Ideogram — An ideogram or ideograph (from Greek polytonic|ἰδέα idea idea + polytonic|γράφω grafo to write ) is a graphic symbol that represents an idea, rather than a group of letters arranged according to the phonemes of a spoken language, as is done in… …   Wikipedia

 • ideogram — m IV, D. u, Ms. ideogrammie; lm M. y «umowny znak pisemny (symbol), który jako całość stanowi odpowiednik desygnatu, wyraża określone pojęcie; nie daje się rozłożyć na elementy odpowiadające cząstkom fonetycznym wyrazu» Ideogram obrazkowy,… …   Słownik języka polskiego

 • ideogram — [[t]ɪ̱dioʊgræm[/t]] ideograms 1) N COUNT An ideogram is a sign or symbol that represents a particular idea or thing rather than a word. The writing systems of Japan and China, for example, use ideograms. 2) N COUNT In languages such as English… …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”